Poradnia

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW to inicjatywa grupy studentów prawa, która szybko została poparta przez Władze Uczelni i rozpoczęła swoją działalność w roku 2012.

Opiekunem organizacji został Prodziekan dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW. Poradnia skupia studentów, dalszych lat studiów, którzy wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności są gotowi pomagać osobom z problemami natury prawnej.  Ich działalność skierowana jest do tych, których sytuacja materialna nie pozwala na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej adwokata czy radcy. Uzyskanie porady jest bezpłatne i przynosi korzyści obu stronom. Dla studentów każda kolejna sprawa jest wielkim wyzwaniem i możliwością sprawdzenia własnej wiedzy oraz jej poszerzenia. Dla klientów to okazja do rozwiązania własnych problemów prawnych.

Praca Poradni jest wspierana i kontrolowana przez pracowników Uniwersytetu, dzięki czemu można być pewnym, że uzyskana porada jest poprawna i zgodna z obecnie obowiązującym prawem.

Poradnia ma do dyspozycji własny gabinet, który umożliwia przyjmowanie klientów w dogodnych i kameralnych warunkach. Dyżur pełni od 2 do 3 studentów prawa, którzy zapewniają dyskrecję i poważne podejście do problemu. Studenci wiedzą, że powierzenie im swoich spraw jest daniem dużego kredytu zaufania, którego nie mogą zawieść!