Kontakt

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3,bl. 17,  01-938 Warszawa
Pokój numer 1765
III piętro
Telefon: 22 569 97 30